OBJEKTIVIZAM

Objektivizam je filozofija racionalnog individualizma čije je osnovne filozofske principe postavila Ajn Rend (Ayn Rand, 1905 - 1982). U svojim romanima, The Fountainhead i Atlas Shrugged, Rand otkriva viziju svog idealnog čoveka, a on je produktivno biće koji zahvaljujući sopstvenom naporu uživa u proizvodima svog rada, ne uzimajući od drugih nezasluženo, ne pružajući sebe kao žrtvu drugima. Na prodajnoj izložbi izdavačke kuće “Random House” 1962, predstavljajući svoje kapitalno delo Atlas Shrugged, Ajn Rend je upitana da li bi mogla da predstavi svoju filozofiju stojeći na jednoj nozi - odgovorila je simplifikujući do poslednjeg atoma ove filozofije:

Razum

Epistemologija

Kapitalizam

Politika

Uprošćeno, moglo bi se prikazati i ovako:

1. Da biste kontrolisali prirodu, morate je slušati

 

2. Samo zato što nešto želite, ne znači da će se ostvariti

 

3. Čovek je sam sebi cilj

 

4. Daj mi slobodu ili daj mi smrt

Filozofija se ne može objasniti na jednoj nozi, a Ajn Rend je tvrdila da je to dominantna pozicija danas, naročito u polju politike.

Realnost postoji kao objektivni apsolut – činjenice su činjenice, nezavisno od naših osećanja, želja i strahova. Razum je jedino validno sredstvo percepcije stvarnosti, njegov jedini izvor znanja, jedini vodič za delovanje i osnovno sredstvo preživljavanja. Čovek je sam sebi cilj, a ne sredstvo za ciljeve drugih. On mora da postoji radi sebe i da u isto vreme ne žrtvuje sebe drugima, niti da žrtvuje druge svojim interesima. Ispunjenje njegovih racionalnih interesa i potraga za srećom su najveća moralna svrha njegovog života. Idealni političko-ekonomski sistem je laissez-faire kapitalizam. To je sistem u kojem se ljudi ne odnose jedan prema drugome kao žrtve i dželati, gospodari i sluge, već kao trgovci, slobodnom i dobrovoljnom razmenom na obostranu korist. U ovakvom sistemu država ima ulogu zaštite pojedinaca, da štiti njegovo telo i njegova prava. U potpunom slobodnom tržištu dolazi do odvajanja ekonomije od države, na isti način kao što je crkva odvojena od države. Ajn Rend tvrdi da je kapitalizam u svom najčistijem obliku potekao u Sjedinjenim Državama, one su prve proglasile da čovek ima pravo na život, slobodu i potragu za svojom srećom: njegovo pravo da postoji zbog sebe.

Objektivizam promoviše sreću kao moralni apsolut pojedinca. Ali, sreća nije proizvod želje ili hira, ona je mnogo kompleksnije stanovište i podrazumeva racionalno poštovanje činjenica, koji uključuju ljudsku prirodu i njegove potrebe. Konačno, sreća se ostvaruje objektivnim principima, uključujući moralni integritet i poštovanje prava drugih. Politički okvir je društvo okupljeno oko osnovnih principa kapitalizma – a to je strogo ograničena uloga vlade u ljudskom životu gde je njena jedina svrha da štiti prava građana na život, slobodu i imovinu. Heroji objektivizma su ostvareni pojedinci koji kreiraju svoje biznise, osmišljavaju nove tehnologije, stvaraju umetnost i nove ideje, oslanjajući se isključivo na svoje talente, u razmeni sa ostalim nezavisnim pojedincima na tržištu.

Objektivizam je optimističan prema ljudskoj prirodi, i smatra da svaki pojedinac može da živi bogat, ispunjen i nezavisan život. Ovakva idealistička vizija sadržana je u njenim likovima iz romana koji se i danas prodaju u milionima primeraka širom sveta na desetine različitih jezika. U eri populizma, subjektivizma, i dominantnog zatvaranja u autoritarne režime – objektivizam privlači svojim inspirativnim pogledom na pojedinca. Objektivizam je tu da otvori novo poglavlje o savremenom čoveku: o onome koji živi najbolju verziju sebe.