JOHN GALT SCHOOLS

Jednosemestralni program edukacije o filozofiji objektivizma koji se sprovodi u državama regiona Zapadnog Balkana. Cilj programa je posebno animiranje mladih i aktivnih pojedinaca željnih znanja iz oblasti filozofije, društva, ekonomije i politike kako bi se intelektualno osnažili za svoje buduće uloge u svojim zajednicama. Tokom programa se obrađuju ključni filozofski, moralni i politički pojmovii stavljeni u kontekst filozofije objektivizma. Naročito je koristan za one koji žele da ispitaju različite tradicije političke filozofije liberalizma, kao i za one koji žele da bolje razumeju društvene i političke procese i ishode u svojoj zemlji, regionu i u svetu. Pred polaznicima je stručna literatura, materijali i biblioteka koja uključuje preko 10 naslova iz kolekcije dela Ajn Rend i drugih autora koji su pisali o ovoj filozofiji.

img

Kako se Hegelova Dijalektika ogleda u istini tako Rendina sebičnost ogleda u Objektivizmu, a kad spojiš Istinu i Objektivizam dobija se perfekcija spoznaje podignutu na najviši nivo.

Kemal Bašić, alumnista
img

Ajn Rend se naspram svoje publike postavlja kao tarapeut naspram pacijenta. Prvi korak ka izlečenju jeste upoznavanje i prihvatanje vlastite prirode, zatim hod rame uz rame sa potrebama i sebičnim genima, kako bi se postigao najviši cilj – ostvarenje vlastitog Ja u njegovom najglamuroznijem obliku.

Aldina Jahić, alumnista
img

Biti sebičan znači poznavati sebe, stremiti ka najboljem, ka najsretnijem sebi, pritom ne gazeći druge. Za sebičnost treba hrabrost i ja sam ponosan da postoji filozofija za koju mogu reći da joj pripadam. Filozofija sreće, znanja, odgovornosti, razuma, etičnosti – filozofija objektivizma.

Darjan Minov, alumnista
img

Ajn Rend je među retkim filozofima posle Hegela koji nude celokupan filozofski sistem. Ona tako na rigorozan način povezuje pitanja metafizike, epistemologije, etike, politike i estetike, a sve u cilju definisanja i predstavljanja slike idealnog čoveka.

Jelena Cupać, predavač
img

Da bismo razumeli jedno doba, ili jedan narod, moramo da razumemo njegovu filozofiju, samim tim i sami moramo biti filozofi. Filozofija je neka vrsta avanture kojoj se sami prepuštamo i zato je temeljno upoznavanje mladih sa objektivizmom važno za razvoj njihovog kritičkog i vrednosnog aparata.

Maja Vrtarić, predavač
img

Teško je u jednom predavanju predstaviti sve događaje, uspone i padove, ljude, koji su odredili život Ajn Rend. Reč je o izuzetnoj osobi koja je je živela životom vlastitih heroja.

Admir Čavalić, predavač