Blog Post

08 nov
By: bocadmin 26 0

Razum i objektivna stvarnost kao osnove filozofije objektivma – treće predavanje

Koncept postojanja je najširi koncept koji je moguće izraziti: postojanje postoji, tvrdi Ajn Rend, a ovaj koncept preneo je našim polaznicima Goran Ilić, dekan pravnog fakulteta Univerziteta u Bitoli. Da li su stvari oko nas stvarne ili mogu biti promenjene snagom naše svesti, ili pak našom željom? Ova pitanja obrađuje metafizika. A da li je čovek racionalno biće koje može da se nosi sa stvarnošću i da li dobija znanje upotrebom razuma, ili pak putem kognitivne sposobnosti koja je superiorna u odnosu na njega; tu epistemologija vrši svoj sud. Ove dve grane su teorijska osnova filozofije koje su važne za razumevanje objektivizma. Ovo predavanje predstavlja osnovu za dalje razumevanje objektivizma.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *